Twój biznes to mój biznes

Traktowanie Państwa biznesu jako własny to poczuwanie się do odpowiedzialności za jego pomyślny rozwój.

Właśnie takim niekonwencjonalnym podejściem cechuje i wyróżnia się MALBROKERS.

Umiejętność wcielenia się w rolę Państwa przedsiębiorstwa i zrozumienia specyfiki jego funkcjonowania to kluczowy krok w naszej współpracy, który z uwagi na różnorodność występujących zagadnień ma charakter interdyscyplinarny.

Podstawowe narzędzia do realizacji zadań przez MALBROKERS to dogłębna znajomość i wykładnia wielopłaszczyznowych przepisów prawa, aktów wykonawczych, dyrektyw, norm, orzecznictwa będącego podstawą dla funkcjonowania Państwa biznesu, jak również dla redagowania i zastosowania warunków ubezpieczeń podczas tworzenia programu ubezpieczeniowego oraz po wystąpieniu szkody.

Pozostałe kluczowe kompetencje to znakomita znajomość produktów ubezpieczeniowych, światowych rynków asekuracyjnych oraz poruszanie się po nich na zasadzie partnerskiej współpracy z wzajemnym szacunkiem i zaufaniem na rzecz ubezpieczającego.

MALBROKERS obowiązują zasady etyki zawodowej ustanowione przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych:

polbrokers.pl/etyka-brokerow/

MALBROKERS to ponad 30 lat doświadczenia w zapobieganiu i likwidacji szkód ubezpieczeniowych, oraz empatia i osobiste zaangażowanie: „Albowiem ustępujemy dopiero wtedy, gdy będą Państwo zadowoleni.”

Ochrona ubezpieczeniowa jest tylko tak dobra, jak broker, który ją kształtuje

Do Państwa usług!