Kto zapobiega problemom,
nie musi ich póżniej rozwiązywać

Ogólnie ryzyko można definiować jako przedsięwzięcie z niepewnym rezultatem. Ryzyko to również bardziej lub mniej prawdopodobna możliwość wystąpienia wyniku niezgodnie z oczekiwaniami lub z negatywnymi odchyleniami. A może ryzyko to po prostu potencjalne wydarzenie z konsekwencjami….

Tak czy owak, człowieka instynktownie fascynuje nieprzewidywalność wydarzeń i traktuje je jako wyzwanie.

Ryzyka budzą ciekawość i chęć zdobywania wiedzy, dają inspirację i są motorem do podejmowania ryzyk lub rozwoju przedsiębiorczości.

A zatem – ryzyka to naturalny element naszego życia ze wszystkimi ich pozytywnymi i negatywnymi wątkami. Zajmowanie się z ryzykami oznacza żyć bardziej świadomie i zawsze myśleć z wyprzedzeniem,

… właśnie po to, aby zawsze być o jeden krok przed innymi …

Z takim poglądem można dojść do wniosku, że zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia wcale nie są złem koniecznym lub „suchym” tematem, ponieważ:

Sukces lub porażka każdego przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od ekonomicznej kalkulacji ryzyk!

“Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest
sposób przygotowania wyprawy, umiejętność przewidywania zagrożeń
i znalezienia rozwiązań na wypadek ich wystąpienia.
Zwycięstwo czeka na tego, który ma wszystko poukładane.
Ludzie nazywają to szczęściem…
Porażki może Być pewien ten, kto jest nieprzygotowany.
Ludzie nazywają to pechem…”

(Roald Amundsen – Zdobywca bieguna południowego)

Do Państwa usług!