Owocna współpraca zaczyna się od
niezobowiązujących rozmów

Adres

MALBROKERS Thorsten Meyer
ul. Jana Czerskiego 7
82-200 Malbork

h

Dane rejestrowe

NIP: (PL) 579-176-14-29
REGON 220064165

Zezwolenie Brokerskie Nr 1381/05 wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)
Numer w rejestrze dla Brokerów 000001256/U prowadzony przez KNF
https://rpu.knf.gov.pl/

Akredytacja przez Rumuński Nadzór Finansowy (ASF)
Numer w rejestrze dla Brokerów RG-33424 prowadzony przez ASF
https://asfromania.ro/en/c/54/companies-authorized-by-asf-%28public-register%29
https://asfromania.ro/en/