Nasza profesja to
zapewnienie ciągłości działania Państwa biznesu

Zmaterializowanie się ryzyka oznacza ujemne skutki dla procesów i zasobów

Dalsze możliwe konsekwencje to brak realizacji wyników & założeń biznesowych

Zatem procesom & zasobom należy się szczególna troska

MALBROKERS świadczy usługi doradcze m.in. w zakresie:

 • Identyfikacji & analizy ryzyka – skutki dla procesów i zasobów
 • Zapobiegania i/lub zmniejszenia ryzyka oraz monitoring działań prewencyjnych
 • Analizy potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych
 • Sformułowania spersonalizowanego programu ubezpieczeniowego
 • Przygotowania dokumentacji do oceny ryzyka dla ubezpieczycieli
 • Przetargi & zapytania ofertowe i negocjacje z ubezpieczycielami
 • Koordynacji i realizacji wspólnych audytów z ubezpieczycielami
 • Analizy / prezentacji ofert oraz rekomendacji
 • Bieżącego zarządzania polisami oraz raporty dla klienta i jego brokera wiodącego
 • Aktywnego wsparcia w likwidacji szkód i w utrzymaniu/odtworzeniu procesów/zasobów
 • Bieżącego monitoringu rynku ubezpieczeniowego oraz zmian legislacyjnych
 • Aktualizacji ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb klienta

Zapobiegać – Zminimalizować – Ubezpieczać

Do Państwa usług!