Silni razem

Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

MALBROKERS jest partnerem VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G., Monachium. Jest to sieć brokerów ubezpieczeniowych założona w 1997 roku, licząca 4.600 firm członkowskich i 32.000 pracowników

MALBROKERS utrzymuje kontakt ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeń zrzeszonymi w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Do Państwa usług!